torsdag 18. februar 2010

Informasjonskløfter - første utkast

I de fleste samfunn er informasjon og kunnskap skjevt fordelt. Her i Norge er det for eksempel en ujevn fordeling av disse godene. Det finnes noen mennesker som har høyere utdanning, som holder seg informert via aviser, som kan mange språk, og som i større grad enn andre vet hvordan de skal skaffe seg informasjon. På den annen side er det mennesker som har mindre skolegang, som for eksempel ikke bryr seg om opplysningsprogrammer, og som leser minimalt. Denne fordelingen av det vi kaller ”goder” er det som skaper informasjonskløfter, altså et skille mellom de som har tilgang og de som ikke har tilgang på informasjon og kunnskap. Vi snakker ikke bare om informasjonskløfter i Norge, men for eksempel også i nærmiljøet vårt og ute i den store verden.
Media er i stor grad med på å utgi informasjon, og da er det snakk om medier som avis, tv, radio, og internett. Dette er kanaler som mater oss med informasjon, og som kanskje er blitt vår viktigste kilde til nettopp dette. Men hvordan skapes slike informasjonskløfter via media? Og hva kan forsterke og motvirke disse? Det finnes mange sider og forskjellige synspunkter når det kommer til dette spørsmålet, og det er disse problemstillingene denne teksten handler om.